Werkgevers

Bij Bakker-Metaal Uitzendburo B.V helpen wij u aan geschikt en gemotiveerd personeel. U zoekt medewerkers die nauwkeurig zijn en het metaalvak onder de knie hebben, zodat ze direct aan de slag kunnen. Wij denken ook met u mee over de invulling van uw personeelsbehoefte op de lange termijn. Bakker-Metaal Uitzendburo B.V biedt u gekwalificeerde medewerkers die beschikken over de benodigde opleidingscertificaten. Lassers, constructiebankwerkers en ijzerwerkers. Of elke andere vacature in de metaal-en bouwindustrie. Welke vakman of vrouw u ook zoekt. Wij vinden de juiste mensen voor U!

Uitzenden:
Uitzenden is een zeer flexibele vorm van arbeid. Hierin volgende wij de cao van NBBU. 
Dit betekend dat flexwerkers een fase 1 en/of contract ontvangt. De maximale duur van deze meest flexibele vorm van een arbeidsverhouding is 78 gewerkte weken.
Opvang van (onverwachte) piekperioden, vervanging bij ziekte of zwangerschap, onzekerheid in capaciteitsuitbreiding, projectmatige werkzaamheden en vergroting van de flexibiliteit binnen de organisatie zijn veelal redenen om voor deze vorm van dienstverlening te kiezen. De flexibiliteit kenmerkt zich doordat er geen urengarantie in het contract is opgenomen en daarmee ook geen doorbetalingsverplichting, geen tot beperkte opzegtermijnen kent en de arbeidsovereenkomst geen afgesproken duur kent. 
- Flexibele contcatvorm zonder bepaalde termijn.
- Alleen gewerkte uren worden in rekening gebracht
- Uitbesteding formeel werkgeverschap naar Bakker-Metaal Uitzendburo. 
- Overdragen van risico bij ziekte met uitbetaling door het UWV 
- Kosteloos zelf in dienst te nemen na 1040 gewerkte uren (tenzij anders overeengekomen) 


Detacheren:
Na het volledig doorlopen van fase 1 & 2 volgt fase 3. Fase 3 is een detacheringscontract die afgesloten zal worden voor een bepaalde periode. Hierbij hoort ook een urengarantie. In een periode van 4 jaar morgen er maximaal 6 tijdelijke contracten aangeboden worden. Willen jullie gebruik willen maken van bijvoorbeeld de maximale flexibiliteit dan kan ervoor gekozen worden om 6 contracten van 8 maanden aan te bieden. In tegenstelling tot het reguliere arbeidsrecht hebben jullie dus meer flexibilitiet, met dezelfde zekerheid en minder financiële risico's zoals bijvoorbeeld in het geval van ziekte.

- Maximaal 6 tijdelije contracten in een periode van 4 jaar. 
- Uitbesteding formeel werkgeverschap naar Bakker-Metaal Uitzendburo. 
- Overdragen van risico's bij ziekte met uitbetaling door Bakker-Metaal Uitzendburo. 
- Meer zekerheid voor de kandidaat, meer verbondenheid. Werving & Selectie:
Het uitbesteden van het wervings & selectieproces waarbij de medewerker direct in dienst gaat binnen jullie organisatie. Dit proces vangt aan met een persoonlijk intakegesprek en om zorg te dragen voor een juist beeld van jullie organisatie, cultuur, functie en arbeidsvoorwaarden. Hierna nemen wij het volledige gesprek uit handen waarmee u kiest voor:
- Gemak. 
- Kostenbesparing wervingskanalen (advertentie, jobboards, etc.). 
- Tijdsbesparing resources. 
- Groot bereik door uitgebreid (kandidaten) netwerk Bakker-Metaal Uitzendburo.  

* Werving & selectie is op basis van "no cure, no pay" en u betaalt alleen een eenmalige werving & selectie fee voor onze dienstverlening. 


Payroll:
Wilt u het werving en selectieproces liever in eigen beheer houden maar wel het administratieve proces en het formele werkgeverschap uitbesteden en wilt u personeel aannemen, maar hebben jullie meer flexibilitiet nodig dan het huidige reguliere arbeidsrecht u biedt? 
Het reguliere arbeidsrecht is volop in beweging maar heeft veelal impact gehad op de flexibilieteit van jullie organisatie. Waar in het verleden nog 3 tijdelijke contracten gegeven konden worden is dit in een tijdsbestek van 3 jaar terug gebracht naar 2 jaar. Dit heeft voor veel organisaties grote impact op hun flexibiliteit. Dankzij payroll kunt u deze flexibilitiet vergroten tot maximaal 5,5 jaar, afhankelijk van opvolgend werkgeverschap. 
Met onze professionele ondersteuning kunt u zich zorgeloos richten op uw core business en de ontwikkelingen van uw nieuwe medewerker. Doordat de verantwoordelijkheid en uitvoer van planning, leiding en toezicht vanuit uw eigen organisatie komt ervaart de medewerker ook een hoge mate van verbondenheid met uw eigen organisatie en draagt daarmee bij aan stabiliteit en continuïteit. Een hoge mate van flexibiliteit, professionele ondersteuning, focus op core business en geen administratieve "rompslomp" 
Daarnaast onderscheiden wij ons door onze kennis van het binden en boeien van onze (flex)medewerkers. In tegenstelling tot veel van onze con-collega's doen wij dit ook bij onze payroll medewerkers. U besteed het financiële, juridische en administratieve werkgeverschap aan ons uit. Daarin nemen wij graag onze verantwoordelijkheid, doordat wij goed werkgeverschap als vanzelfsprekend beschouwen. Er zijn dus volop redenen wat payroll voor u de juiste keuze maakt:

- Werving & Selectie in eigen beheer. 
- Uitbesteding van de complexiteit van het hedendaagse formele werkgeverschap.
- Professionele partner in het uidragen van goed werkgeverschap 
- Verlagen van financiële risico's.
- Geen administratieve "rompslomp".
- Tot 5,5 jaar flexibiliteit.

ZZP-bemiddeling: 
Op zoek naar een zelfstandig professional? Wij bemiddelen tussen opdrachtgevers en ZZP'ers en verzorgen de gehele administratieve en financiële afhandeling. Hierbij mogen jullie rekenen op onze expertise als het gaat om de snel veranderende & complexe wet- en regelgeving, zodat jullie geen omkijken hebben naar contractuele en administratieve zaken. Van een kleine klus tot grootschalige projecten, wij zorgen voor de juiste professional. 
- 1 contactpersoon. 
- Tijdsbesparing.
- Administratieve eenvoud & contractmanagement.
- Altijd voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.